Energiebesparing

Zowel in verband met regelgeving, als in verband met kostenbeheersing is het nuttig een goed overzicht te hebben van mogelijkheden om het energieverbruik in kaart te brengen.

To Improve voert een gedegen energie analyse uit, waarna in overleg met uw deskundigen gezocht wordt naar een een optimaal pakket aan besparingsmaatregelen.

To Improve heeft veel ervaring met diverse processen, waardoor niet alleen naar faciliteiten, maar ook naar processen gekeken wordt.

Afzuiging optimaliseren

U wilt verspreiding van hinderlijke of schadelijke damp in uw fabriekshal beperken met een zo klein mogelijk afzuigdebiet.

To Improve kan u helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om het aanstroomoppervlak van ruimtelucht te beperken. Dit heeft namelijk grote invloed op het benodigde luchtdebiet.

Daarnaast is To Improve specialist op het gebied van push-pull oplossingen. Bij push-pull wordt de hinderlijke of schadelijke damp met een gerichte luchtstroom naar het afzuigpunt geblazen.