Afzuiging optimaliseren

Werkwijze To Improve

Met behulp van een rookpatroon en eventueel een luchtsnelheidsmeter wordt het bestaande luchtstromingspatroon en luchtafzuigdebiet in kaart gebracht.

Daarna geeft To Improve met eenvoudige principe tekeningen mogelijkheden aan om de afzuiging te optimaliseren. Hierbij streeft To Improve er altijd naar een effectieve afzuiging te realiseren met een zo klein mogelijk luchtafzuigdebiet. Mogelijkheden hiervoor zijn:

  • Het “inpakken” van de bron waardoor ruimtelucht over een kleiner oppervlak aan kan stromen
  • Het verzorgen van een gerichte luchtstroming met een luchtkanaal / buis voorzien van kleine inblaasopeningen (push-pull). Met de gerichte luchtstroming wordt lucht naar de afzuigopening toegeblazen of wordt de kans op ontsnappen van hinderlijke damp beperkt.

Hieronder zijn als voorbeeld enkele principe tekeningen weergegeven.

Afzuiging zinkoven thermisch verzinken, voorzien van pushbuis
Schone lucht voor personeel naast beitsbaden met zoutzuur
Afzuiging warentransport op beitsdampen af te zuigen